Jogi említések

PaperMints

Rue des Saules 52
1380 Ohain
Belgium

BE 0859 730 202

Általános feltételek

1. cikk: Általános rendelkezés

A jelen általános feltételek a PaperMints SA által benyújtott összes ajánlatra, valamint a PaperMints SA és az ügyfél között létrejött szerződések és szerződések összessége, az ütköző kikötések vagy az ügyfél esetleges feltételei ellenére.
Minden megrendelés azt jelenti, hogy az ügyfél elfogadja a jelen feltételek fenntartásait.

2. cikk: Ajánlat-rendelés megerősítése

< /div>

2.1 Eltérő rendelkezés hiányában a PaperMints SA legfeljebb egy hónapig köti ajánlatait.
2.2 Minden megrendelés visszavonhatatlan módon kötelező az ügyfélre, és nem törölhetők még a PaperMints SA általi elfogadásuk előtt.

A megrendeléseket csak a PaperMints SA írásos megerősítését követően fogadjuk el.
Abban az esetben, ha az ajánlat és a megrendelés esetén úgy kell tekinteni, hogy az ügyfél egyetért az utóbbi tartalmával, ha a kézhezvételtől számított nyolc napon belül nem írásban értesítette elutasításáról vagy esetleges fenntartásairól.
Képviselőink által lefoglalt megrendelések és az utóbbi döntései nem kötelező a PaperMints SA -ra, amíg a PaperMints SA nem írásban megerősíti

3. cikk: Árak

A PaperMints SA -ban feltüntetett árak a megrendelés visszaigazolása ajánlott ár.
Az árukat és a szolgáltatásokat a feladás napján, azaz a fuvarozónak történő átadáskor a díjszabás szerinti áron számlázzuk ki.

< /div>

4. cikk: A szállítási időszakok < /p>

A megadott szállítási időszakok tájékoztató jellegűek, és az ügyfél nem tarthat igényt azok be nem tartása esetén.

< /div>

5. cikk: Elfogadás – Szállítás – Elküldés

5.1 A feladás és a szállítás mindig az ügyfél kockázatára történik, a PaperMints SA felelőssége nélkül, mivel az árukat a raktárak elhagyásakor leszállítottnak kell tekinteni, és csak a raktárainkban fogadjuk és fogadjuk el; ez akkor is érvényes, ha az ügyfél kérésére az árut az ügyfél által megjelölt helyre szállítanánk. Az utóbbi esetben az adókat, valamint a biztosítási, postai és csomagolási díjakat a PaperMints SA számlázza ki az ügyfélnek, és ezekre a jelen általános feltételek vonatkoznak, különösen a 7. cikk kikötései. Az elfogadás az alkalmazott csomagolási módra is vonatkozik. < /p>

5.2 Minden szállítást meg kell kapnia az ügyfélnek, vagy írásban kötelezően, a szállítólevél másolatának aláírásával.

6. cikk: Összehasonlítások – felelősség

< /div>

6.1 Minden panaszt ajánlott kézbesítéssel kell benyújtani a kézbesítést követő 8 napon belül. Soha semmilyen panasz nem jogosítja fel az ügyfelet, hogy kompenzálja vagy függessze fel a fennálló számlák kifizetését.
6.2 A PaperMints SA felelőssége minden esetben a saját döntése szerint korlátozódik a hibák orvoslására, az áru cseréjére, az árcsökkentés vagy az utóbbiak visszaállítása, a kompenzációs kártérítés kifejezett mentessége nélkül, még súlyos hibák esetén is.

7. cikk: Fizetés

< /div>

Hacsak írásban másként nem írják elő, a számlákat euróban kell fizetni, névleges összegükig, kedvezmény nélkül.
Nem fogadunk el csekket. A nemzetközi kifizetéseket IBAN -fiókunk, banki költségek nélkül.

8. cikk: Vis maior

div>

Vis maior esetei legálisan és anélkül a kártérítés felszabadításának kötelezettsége A PaperMints SA a szállítási időszakokkal kapcsolatos minden felelősségről. A munkavégzés részleges vagy teljes megszakítása esetén a PaperMints S.A. fenntartja magának a jogot, hogy a megszakítás időtartamának megfelelő időtartammal meghosszabbítsa vagy megszüntesse a megállapodást, vagy folytatja a végrehajtást, anélkül, hogy kártérítési kötelezettséget vállalna. Abban az esetben, ha a PaperMints SA az elállást választaná, erről az ügyfelet ajánlott levélben értesíteni kell a döntést meghozó eseményt követő egy hónapon belül.

A törvényben előírt esetektől eltekintve a vis maior körülményeket tűznek, árvíznek, rossz időjárási körülményeknek, háborúknak, géphibáknak, sztrájknak, anyag- vagy szállítóeszköz -hiánynak, személyzethiánynak stb. tekintik, amelyek akadályozzák vagy akadályozzák a termelést vagy a szállítást.

< /div>

9. cikk: Szerzői jog

< /div>

9.1 A művészi tulajdonjogokra és a tisztességtelen versenyre vonatkozó jogszabályi rendelkezések miatt a PaperMints SA által tervezett minden modell, rajz és kompozíció a használt technika, maradjon a tulajdona, és nem utánozható vagy reprodukálható. Másolásuk vagy utánzásuk előzetes engedély nélkül hamisítványnak vagy tisztességtelen versenynek minősül.

A kompozíciók, filmek, lemezek vagy negatívok kiosztása vagy számlázása nem vonja maga után az előzőektől való eltérést, hacsak kifejezetten másként nem állapodnak meg.
9.2 A kompozíció, filmek, lemezek, … a PaperMints SA tulajdona

< /div>

Meer over deze brontekst
Brontekst vereist voor aanvullende vertaalinformatie
Feedback sturen
Zijvensters

10. cikk:

div>

Az eladott áruk a PaperMints SA tulajdonában maradnak a számlák teljes kifizetéséig.
Ha csekket vagy más számlát továbbítottak, csak a csekk tényleges beváltása vagy a számla beszedése lesz hátrányos.
Az áru szállítása az ügyfélnek vagy a fuvarozónak áthárítja a kockázatokat az ügyfélre.
Ha az ügyfél bármilyen okból nem hajlandó elfogadni a szállítást, a PaperMints SA jogosult követelheti a szállítás és tárolás minden költségét, valamint az elutasítás által közvetlenül vagy közvetve okozott egyéb költségeket vagy károkat.

< /div>

13. cikk: Joghatóság

< /div>

A felek között felmerülő viták kifejezett megállapodás alapján a a nivelles -i udvar.

div>